Nieuwe DAF XD 340 FAN voor ROVA Steenwijk

Deze DAF XD 340 FAN hebben we onlangs afgeleverd aan ROVA, vestiging Steenwijk. De DAF is voorzien van een VDL opbouw en is klaar om de weg op te gaan!

ROVA is een publieke dienstverlener en werkt ten behoeve van 23 gemeenten. Ze verzorgt o.a. afvalinzameling en recycling, ze beheren buitenruimtes en zijn een kennispartner voor de gemeente.

We bedanken ROVA voor deze mooie opdracht en wensen de chauffeur veel veilige kilometers.